Uvjeti za upis na diplomski

Upisni kriteriji i razlikovne obaveze za upis u prvu godinu diplomskih studija

UKRAJINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

ZAVRŠEN PREDDIPLOMSKI STUDIJ: Pravo upisa na diplomski studij imaju studenti koji su stekli naslov sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice ukrajinistike, ili oni studenti koji su, nakon stjecanja istovrsne diplome na drugim studijima, stekli titulu sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice na drugim humanističkim studijima u Hrvatskoj ili u inozemstvu, te odgovarajuću licencu o znanju ukrajinskog jezika na razini B2, ili prošli provjeru znanja ukrajinskog jezika na Katedri za ukrajinski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

KVALIFIKACIJSKI ISPIT: nema

RAZREDBENI POSTUPAK:   nema

RAZLIKOVNE OBAVEZE:

O pravu na upis i razlikovnim obvezama studenata koji su završili neistovjetne preddiplomske studije odlučivat će povjerenstvo Katedre za ukrajinski jezik i književnost, na temelju: upoznavanja sa završenim studijskim programom svakog kandidata pojedinačno; uvida u potvrdu o znanju jezika ili u rezultate testiranja na Katedri  i razgovora s kandidatom.