Upute za Erasmus+-studente

Studenti koji su temeljem natječaja stekli pravo sudjelovanja u programu razmjene Erasmus+, tj. dobili Erasmus+-stipendiju prijavljuju se na željeno inozemno sveučilište. Pritom trebaju:

  • imati pozitivno riješen studentski status, tj. upisanu tekuću akademsku godinu
  • načiniti izbor željenih kolegija na inozemnom sveučilištu i utvrditi njihovu podudarnost s kolegijima matičnoga studija (stupanj podudarnosti kolegija uvjetuje priznavanje ocjene i ECTS bodova) te u skladu s time i u dogovoru s ECTS koordinatorom sastaviti popis kolegija koji ulaze u Ugovor o učenju za program mobilnosti Erasmus+  (Learning agreement for studies)
  • prije odlaska na mobilnost treba ispuniti i Obrazac za utvrđivanje prava i obveza studenta nakon povratka s mobilnosti
  • načiniti prijepis ocjena na engleskom jeziku (Transcript of Records) koji ovjerava ECTS koordinator

Kako bi se ubrzala procedura izdavanja prijepisa ocjena na engleskome jeziku, studenti trebaju ECTS-koordinatoru predati, uz ovjereni obrazac na hrvatskom jeziku, ispunjen obrazac na engleskom jeziku (Transcript of Records). Za popis kolegija Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti na engleskome jeziku studenti se mogu obratiti ECTS koordinatorici Danijeli Lugarić Vukas.

U slučaju naknadne izmjene kolegijâ (neodržavanje, promjena iz opravdanih razloga) student je o tome dužan obavijestiti svog ECTS-koordinatora. Također, na sveučilištu na kojem ostvaruje stipendiju treba ispuniti obrazac Changes to original proposed study programme / Learning Agreement te ga potvrditi kod tamošnjeg sveučilišnog ECTS-koordinatora, a nakon povratka kod odsječkoga i fakultetskoga ECTS-koordinatora matične institucije.

Ovdje navedeni dokumenti povezani su (uz druge) također s fakultetske stranice http://www.ffzg.unizg.hr/international/forms-obrasci/studenti-ffzg/.