Program ERASMUS +

ERASMUS + je program akademske mobilnosti u sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Life Long Learning Programme – LLP) Europske Unije. Pokrenut je godine 1987. s ciljem povećavanja mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja na visokim obrazovnim ustanovama u Europi te poticanja međusveučilišne suradnje. Program Erasmus + omogućuje nastavnicima predavački i istraživački rad, a studentima studijski boravak ili obavljanje stručne prakse na inozemnim visokim učilištima.

Za sudjelovanje u programu Erasmus + kandidati se prijavljuju na natječaje koje raspisuje Sveučilište u Zagrebu, a o prihvaćanju prijave i dodjeli Erasmus + -stipendije odlučuju fakultetska, odnosno sveučilišna povjerenstva.

Natječaj za studijski boravak studenata na inozemnim visokim učilištima raspisuje se u pravilu u ožujku godine prije mobilnosti (odnosno, u ožujku 2015. za mobilnosti u ak. god. 2015/2016). Natječaj za studijski boravak nastavnog i nenastavnog osoblja na inozemnim visokim učilištima raspisuje se u u pravilu u svibnju godine prije mobilnosti (odnosno, u svibnju 2015. za mobilnosti u ak. god. 2015/2016).

Studenti rusistike i ukrajinistike (preddiplomski, diplomski) te nastavno i nenastavno osoblje na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti mogu se prijaviti za područje Jezici i filološke znanosti pod šifrom 09.0 (222) (Languages and Philological Sciences [Russian / Ukrainian]) za studijski boravak na sveučilištima s kojima naš odsjek ima sklopljen Erasmus+-ugovor.

Erasmus-ugovori Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti (2015/2016 – 2020/2021)

  • Austrija: Beč (Universität Wien), Klagenfurt (Alpe-Adria Universität)
  • Estonija: Tallinn (Tallinna Ülikool)
  • Mađarska: Budimpešta (Eötvös Lorand University); Szeged (Szegedi Tudományegyetem), Szombathely (University of West Hungary)
  • Njemačka: Berlin (Humboldt Universität, Freie Universität), Heidelberg (Universität Heidelberg), Jena (Friedrich-Schiller-Universität), Trier (Universität Trier)
  • Italija: Rim (Università degli Studi Roma Tre), Verona (Università degli Studi di Verona)
  • Litva: Vilnius (Vilniaus universitetas)
  • Norveška: Oslo (University of Oslo)
  • Poljska: Bydgoszcz (Kazimierz Wielki Uni.), Kielce (Jan Kochanowski Uni.), Krakov (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Lublin (Maria Curie-Sklodowska Uni.), Varšava (Uniwesytet Warszawski), Poznan (Adam Mickiewicz University); Wroclaw (Universytet Wroclawski)
  • Slovenija: Ljubljana (Univerza v Ljubljani), Maribor (Univerza v Mariboru)
  • Švedska: Lund (Lunds Universitet)

ECTS-koordinatori Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti: 
Za Rusistiku: Dr. sc. Branka Barčot, poslijedoktorandica, soba B-225, četvrtak 11,00-12,30
Za Ukrajinistiku: Ana Dugandžić, viša lektorica, soba B-201; srijeda 19,15-20,15