STUDIJ

O STUDIJU UKRAJINSKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Povijest hrvatske ukrajinistike vezuje se uz povijest hrvatske slavistike. Uspostavljanje i razvoj studija Ukrajinskoga jezika i književnosti je rezultat zanimanja hrvatske slavističke znanosti za ukrajinski jezik, književnost, kulturu, ali i duge tradicije hrvatsko-ukrajinskih kontakata.

Danas je studij Ukrajinskoga jezika i književnosti jedini takav studij u Republici Hrvatskoj.

Ukrajinski se je jezik kao lektorat povremeno na zagrebačkom Filozofskom fakultetu predavao i prije drugoga svjetskog rata, a kao jedini lektorat u bivšoj SFRJ otvoren je na istom fakultetu 1964. Kroz taj su jednogodišnji lektorat, koji je trajao do 1997. i isticao se velikom uspješnošću, prošle stotine polaznika – studenata s najrazličitijih studijskih grupa Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, diplomiranih stručnjaka različitih profila. Kao takav je poslužio kao plodno tlo za otvaranje Studija ukrajinskoga jezika i književnosti 1997.

Osobita pažnja u studiju posvećuje se poredbenom i interkulturnom pristupu. Studij ima oko 100 studenata. Od ukupno 10 nastavnika, koji održavaju nastavu na ukrajinistici, 5 su izvorni govornici.

Studj je zamišljen kao dvopredmetni i može se kombinirati s bilo kojim drugim dvopredmetnim studijem na Filozofskom fakultetu.

Na četverogodišnjem preddiplomskom studiju Ukrajinskoga jezika i književnosti student stječe temeljna znanja iz ukrajinskoga jezika, književnosti i kulture. Sva su ona potrebna za nastavak studija, odnosno za izbor jednog od dvaju smjerova na diplomskom studiju Ukrajinskoga jezika i književnosti. Na preddiplomskom studiju treba skupiti minimalno 240  ECTS-bodova.

U okviru preddiplomskog studija Ukrajinskoga jezika i književnosti provodi se terenska nastava, koja predviđa odlazak u matičnu zemlju jezika struke (Kijiv i/ili Lavov) te sudjelovanje u nastavi ukrajinskoga jezika i književnosti na Kijivskom nacionalnom sveučilištu T. Ševčenka i/ili Lavovskom sveučilištu I. Franka.

Završetkom preddiplomskog studija stječe se stručni naziv sveučilišni/a prvostupnik / prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) ukrajinistike.

Jednogodišnji se program diplomskoga studija Ukrajinskoga jezika i književnosti sastoji od nastavničkog i prevoditeljsko-kulturološkog smjera. Studij je dvopredmetni te se završetkom obiju studijskih grupa stječe minimalno 60 ECTS-bodova. Studij se upisuje završetkom četverogodišnjeg Preddiplomskog sveučilišnog studija Ukrajinskoga jezika i književnosti te stjecanjem minimalno 240 ECTS-bodova. Studij završava izradom i obranom diplomskoga rada – na svakoj studijskog grupi (15 ECTS) ili izradom interdisciplinarnoga rada (30 ECTS).

Po završetku studija student stječe stručni naziv magistar / magistra edukacije za ukrajinski jezik i književnost (mag. educ. philol. ucrain.) za nastavnički smjer, odnosno magistar / magistra ukrajinistike (mag. philol. ucrain.) za prevoditeljsko-kulturološki smjer.

Glavne prednosti studijskog programa ukrajinistike sastoje se u tome da se on sadržajno u bitnim točkama ugleda na studije ukrajinskog jezika na sveučilištima u matičnoj zemlji; u odnosu na ukrajinističke studije u okviru slavistikâ na zapadnoeuropskim sveučilištima pruža jezgrovite filološke sadržaje svojim polaznicima; u znatnoj je mjeri usporediv s nekim studijima ukrajinistike u slavenskim zemljama, što je veoma dobra pretpostavka za mobilnost studenata.