Studijske djelatnosti

Projekti koje je odobrilo Ministarstvo za znanost, obrazovanje i sport (projekti su završeni 31. 12. 2013.):

 

Enciklopedija hrvatske književnosti (voditeljica: dr. sc. Dubravka Oraić Tolić, red. prof.; suradnici: dr. sc. Danijela Lugarić Vukas)

 

Književni minimalizam (voditelj: dr. sc. Josip Užarević, red. prof.; suradnici: prof. dr. Živa Benčić Primc, dr. sc. Ivana Peruško)

 

Tjelesnost u književnosti i kulturi (voditeljica: dr. sc. Jasmina Vojvodić, izv. prof.; suradnici s ISL: prof. dr. sc. Magdalena Medarić Kovačić, red. prof. u miru)

 

Književnost i europske umjetničke integracije (voditeljica: dr. sc. Magdalena Medarić Kovačić, red. prof.; suradnica s ISL: prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić)

 

Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika (voditeljica: dr. sc. Željka Fink Arsovski, red. prof.; suradnici: dr. sc. Milenko Popović, red. prof. u miru, dr. sc. Natalija Vidmarović, red. prof., dr. sc. Željka Čelić, doc., mr. sc. Anita Hrnjak, Branka Barčot)

 

 

Članovi Odsjeka kao suradnici sudjelovali su u radu sljedećih projekata:

 

Hrvatska frazeologija (voditeljica: akademkinja Antica Menac; suradnice: dr. sc. Željka Fink Arsovski, red. prof., mr. sc. Anita Hrnjak)

 

Oniričko kao poetološki i antropološki problem (voditeljica: Prof. dr. sc. Dunja Fališevac; suradnica s ISL: prof. dr. Živa Benčić Primc)

 

Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (voditeljica: dr. sc. Dubravka Sesar; suradnici s ISL: dr. sc. Milenko Popović, red. prof. u miru, dr. sc. Tetyana Fuderer, doc.; dr. sc. Oksana Timko Đitko, izv. prof., mr. sc. Rajisa Trostinska)

 

 

Projekt Sveučilišta u Zagrebu (projekt je završio 30. 6. 2014.)

 

Ruska književnost 20. stoljeća (voditelj: dr. sc. Josip Užarević, red. prof., suradnici:  prof. dr. Živa Benčić Primc, prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić, dr. sc. Ivana Peruško, dr. sc. Danijela Lugarić Vukas)

 

 

Projekti Hrvatske zaklade za znanost:

 

Neomitologizam u kulturi 20. i 21. stoljeća (voditeljica: dr. sc. Jasmina Vojvodić, izv. prof.; suradnici: prof. dr. Živa Benčić Primc, prof. dr. sc. Josip Užarević, dr. sc. Ivana Peruško, dr. sc. Danijela Lugarić Vukas)

 

Primjena frazeološke teorije na frazeografiju (voditeljica: dr. sc. Željka Fink Arsovski, red. prof.; suradnice s ISL: mr. sc. Anita Hrnjak, dr. sc. Branka Barčot)