2. kolokvij iz Morfologije ukrajinskog jezika

2. kolokvij (zamjenice i pridjevi) iz kolegija Morfologija ukrajinskog jezika zakazan za 11. travnja prebacuje se na 25. travnja.