Gostujuća predavanja za studente i nastavnike

Gostujućpredavanja za studente nastavnike održat ćse prema sljedećem rasporedu:
– prof. Ihor Nabytovych sa Sveučilišta Maria Curie-Skłodowska Lublinu, Poljska sklopu programa Erasmus+ održat ćpredavanje sklopu nastave književnosti ponedjeljak 6. svibnja 15:30 dvorani A-224
– prof. Adriana Amir sa Sveučilišta Prešovu, Slovačka, sklopu programa CEEPUS Freemover održat ćpredavanje u četvrtak 9. svibnja 14:00 dvorani F-316, pod naslovom Українська автохтонна культура в Словаччині.